8.5.2020

“Me Stora Ensolla uskomme, että kaikki mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta”, toteaa Hanna Hokkanen Stora Enson konsernitoiminnon henkilöstöosastolta. 

“Olen työskennellyt Stora Ensolla noin puolitoista vuotta ja kaiken kaikkiaan teollisuuden HR- tehtävissä viisitoista vuotta. Vastaan työnantajakuvasta sekä kesärekrytointiprosessista Suomessa. Tiimimme koostuu rekrytoinnin ja työnantajakuvan ammattilaisista Suomessa, Ruotsissa ja Virossa”, Hokkanen jatkaa.

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Noin 25 000 työntekijää työllistetään 30 maassa, joista Suomessa tekijöitä on reilut 6000. Stora Enson kuitupohjaiset materiaalit ovat uusiutuvia, kierrätettäviä ja fossiilittomia. 

“Ratkaisumme tarjoavat vähähiilisen vaihtoehdon rajallisiin luonnonvaroihin perustuville tuotteille. Uusiutumattomat materiaalit pyritään siis korvaamaan uusiutuvilla ratkaisuilla. Tarkoituksemme on siten toimia ihmisten ja  planeetan hyväksi”, kertoo Hokkanen.

Vastuullisesti hoidettujen metsien puut sitovat hiilidioksidia ilmakehästä ja toimivat hiilivarastoina korjuun jälkeen. Vuonna 2019 Stora Enson tuotteet torjuivat noin 20 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä, mikä vastaa 5,1 miljoonan auton keskimääräisiä vuosipäästöjä.

“Nuoret ovat kiinnostuneita ympäröivän maailman tapahtumista ja monille vastuullisuusasiat ovat tärkeitä myös pohtiessa mahdollista kesätyönantajaa.”

Kesätyörooleja ja mahdollisuuksia joka lähtöön

Stora Enso työllisti kesällä 2019 lähes tuhat kesätyöntekijää tehtailla, toimistoissa ja sahoilla ympäri Suomen. Työskennellä voi kesäaikana esimerkiksi prosessityöntekijänä, puunhankinnassa ja kunnossapidossa, laboratoriotöissä, tuotannon esimiestehtävissä, logistiikan puolella tai erilaisissa toimisto- ja myyntitöissä. Vakihenkilöstön päästessä hyvin ansaitulle lomalle kesätyöntekijät saavat mahdollisuuden tutustua metsäteollisuuden tarjoamiin työmahdollisuuksiin ja parhaassa tapauksessa onnistunut kesätyökokemus voi vaikuttaa jopa tulevaisuuden opiskeluvalintoihin.

“Odotamme kesätyöntekijöiltämme aktiivista ja vastuullista asennetta sekä kiinnostusta metsäteollisuuden tarjoamia työmahdollisuuksia kohtaan. Teollisuuden tehtäviin vaaditaan usein täysi-ikäisyyttä, mutta palkkaamme monissa yksiköissä lisäksi 15-17-vuotiaita nuoria pihatöihin kahden viikon kesätyöharjoitteluun. Moni ammattilainen on aloittanut meillä kesätöissä esimerkiksi tuotannossa prosessityöntekijänä ja jatkanut valmistumisen jälkeen erilaisissa, monipuolisissa tehtävissä”, kertoo Hokkanen.

Turvallinen työympäristö luodaan hyvällä perehdytyksellä

Stora Ensolla kaikki lähtee turvallisuudesta ja tavoitteesta olla työturvallisuuden osalta yksi maailman parhaista metsäteollisuusyhtiöistä.

“Ilman hyvää perehdytystä, on mahdotonta toimia turvallisesti. Haluamme, että jokainen työntekijämme saa tehdä töitä turvallisessa työympäristössä. Mottomme onkin ”Kaikki kotiin turvallisesti, joka päivä”. Työturvallisuus lähtee huolellisuudesta yksinkertaisissa asioissa, eli käytetään maalaisjärkeä, otetaan vastuu omasta tekemisestä ja pidetään huolta työtovereista”, toteaa Hokkanen.

Stora Ensolla on Suomessa käytössä verkkopohjainen työturvallisuuden yleisperehdytys ja lisäksi paikkakuntakohtaisia turvallisuuskoulutuspaketteja. Kurssit on suoritettava ennen töiden aloittamista. Kaikilla Stora Ensolla työskentelevillä tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti. Mikäli korttia ei ole entuudestaan, voi sen suorittaa työn aloituksen yhteydessä.

“Perehdytys tuo varmuutta tekemiseen ja takaa sen, että pystymme pitämään kiinni laatuvaatimuksista. Onnistumiset työssä tuovat varsinkin vähemmän työkokemusta omaaville nuorille itsevarmuutta”, Hokkanen päättelee.

Epidemian vallitessa turvallisuus sekä velvollisuudet työnantajana korostuvat

Kesätyöntekijöitä palkataan ensi kesänäkin Stora Ensolle, mutta lopullinen kesätyöntekijöiden lukumäärä ja kesätyön pituus saattavat pandemian vuoksi hieman muuttua suunnitellusta. Perehdytys kesätyöntekijöille pyritään antamaan mahdollisimman laajasti virtuaalisilla työkaluilla.

“Suurena kansainvälisenä yhtiönä meillä on velvollisuus tehdä voitavamme työntekijöidemme ja toimintayhteisöjemme suojelemiseksi koronaviruksen leviämiseltä. Turvallisuus on tässäkin tärkeintä. Olemme tilanteessa, jossa joudumme minimoimaan tehdasalueella vierailevien henkilöiden määrää ja rajoittamaan siten mahdollisia tartuntaketjuja. Yrityksenä velvollisuutemme on myös varmistaa, että pystymme edelleen toimittamaan elintärkeitä materiaaleja asiakkaillemme, joista monet toimivat lääke-, hygienia- ja elintarviketeollisuuden parissa. Teemme kaikkemme varmistaaksemme toimitusten sujuvuuden ja kesätyöntekijät ovat tässä tärkeänä apuna”, Hokkanen avaa tilannetta.

 

Teksti: Leila Välimaa

Kuva:Niko Jekkonen & Stora Enso

Artikkeli julkaistaan korvaavana sisältönä Vastuullinen kesäduuni- seminaarille, joka peruuntui keväältä 2020.