11.4.2016

Kesätyössä opitut ja koetut asiat muistetaan pitkään, ja niistä syntyvät nuorten ensimmäiset mielikuvat työelämästä. Hyvään kesätyökokemukseen on siis syytä panostaa. Keskeisessä roolissa on toimiva viestintä, josta keskusteltiin ProComin ja Vastuullinen kesäduuni 2016 -kampanjan Viestintä kuuluu kaikille – myös kesätyöntekijöille -tilaisuudessa 6.4.

Kesätyön parasta antia nuorelle ovat työelämän ja vuorovaikutuksen taidot. Nuorille työelämä on uusi asia, eikä omia mielipiteitä välttämättä osata tuoda esiin. Kun viestintä on avointa ja ilmapiiri kannustava, uskaltaa myös nuori työntekijä kysyä ja antaa palautetta kesätyöpaikalla.

“Viestintä on vuorovaikutukseen perustuvaa vaikuttamista ja välittämistä”, muistuttaa ProComin toimitusjohtaja Elina Melgin. Molemminpuolinen vuorovaikutus kesätyöntekijän kanssa on avainasemassa hyvän kesätyökokemuksen luomisessa.

Kesätyöntekijöiden kanssa tapahtuvaan viestintään tuo lisämaustetta se, että milleniaalien tapa viestiä eroaa oleellisesti aiempien sukupolvien tottumuksista. Suurimmat viestinnälliset haasteet liittyvätkin sukupolvien välisiin eroihin viestintätavoissa.

“Työelämässä ovat nyt samanaikaisesti sähköpostinsa tulostava sukupolvi ja sukupolvi, joka käyttää mieluummin pikaviestimiä kuin sähköpostia”, sanoo Psyconin seniorikonsultti Milla Maria Kansonen.

Nuorille viestintä ei ole yksisuuntaista tiedottamista, vaan jatkuvaa vuorovaikutusta, mihin kaikilla on mahdollisuus osallistua. Myös visuaalisuus ja kokemuksellisuus ovat tärkeässä roolissa.

 img_0240

“Kesätyöhön liittyvää viestintää ei kannata väheksyä, vaan päinvastoin. Kesätyökausi on vuoden tärkein työnantajakuvakampanja. Valtaosa nuorista puhuu kesätyökokemuksista ystävilleen kasvotusten ja somessa. Hyvät kokemukset kuuluvat kauas, ja samoin huonot”, muistuttaa Vastuullinen kesäduuni 2016 -kampanjan projektijohtaja Päivi Salminen-Kultanen.

YIT:n viestintäpäällikkö Mari Rahikka kertoo, että YIT on antanut kesätyöntekijöilleen oman vaikuttamiskanavan Instagramissa. Siellä kesätyöntekijät pääsevät julkaisemaan kuvia työssä kokemistaan asioista työmailla. Samalla myös töitä hakevat ja kesätöissä aloittavat nuoret näkevät, minkälaiseen työympäristöön he ovat tulossa.

“Kiva kesätyö on mielekästä työtä, jossa on selkeitä tavoitteita”, Suomen Opiskelija-Allianssi Osku ry:n puheenjohtaja Rene Stolt ja korkeakouluopiskelija Minna Mäkitalo tiivistävät.

Kesätyönantajan tulee siis olla viestinnässään avoin, johdonmukainen ja kannustava. Vastuullinen kesäduuni 2016 -kampanjassa on nyt mukana yli 300 työnantajaa, jotka tarjoavat yli 50 000 vastuullista kesätyöpaikkaa. Kampanjan työnantajien ja yhteistyökumppaneiden tavoitteena on tarjota nuorille hyviä kesätyökokemuksia, joissa viestinnän rooli on tärkeä.

Lisää kuvia tapahtumasta löydät täältä.

Kuvat: Jani Lappalainen
Teksti: Julia Wihuri