29.11.2021

Onnistunut kesätyöpaikkailmoitus herättää oikeiden hakijoiden kiinnostuksen. Työpaikkailmoitus on työnantajan käyntikortti. Työpaikkailmoitus on viestintää, joka rakentaa mielikuvaa työnantajasta. Työpaikkailmoituksen perusteella harkitaan vakavasti haetaanko työpaikkaa, vai ei. Työpaikkailmoitus on syy jättää myös hakematta. Mitä enemmän työnhakijalla on valinnanmahdollisuuksia, sitä enemmän arvioidaan työnantajaa ilmoituksen perusteella.

Vastuullinen kesäduuni 2021 -tutkimukseen vastasi lähes 10 000 nuorta. Heistä noin puolet (52 prosenttia) kokivat saaneensa tarpeeksi tietoa kesätyöpaikkailmoituksesta. Tutkimus osoittaa myös, että työnhakuvaiheessa kerätty informaatio vaikuttaa kesätyökokemuksen onnistumiseen. Jos lupaukset ja todellisuus eivät kohtaa, jää päällimmäiseksi tunteeksi pettymys.

”Nyt paikan saaneena huomasin, että työnhakuilmoitus ei täysin pitänyt paikkaansa tehtävien töiden osalta ja kun tästä mainitsin, niin sain vastaukseksi vaan, että se ilmoitus on samanlainen joka vuosi” kuvaili nainen, 21 vuotta avoimissa vastauksissaan.

Kiinnostava ilmoitus kertoo mitä kesätyönhakijalta odotetaan ja mitä hänelle tarjotaan? Se auttaa myös kesätyönhakijaa arvioimaan sopiiko hän tarjottuun tehtävään, työyhteisöön ja työnantajaan.

Mistä onnistunut kesätyöpaikkailmoitus rakentuu?

Hyvä työpaikkailmoitus = Ilmoitus, jonka perusteella mahdollisuus arvioida realistisesti,olisiko työpaikka itselle sopiva.

Muista nämä kesätyöpaikkailmoitusta kirjoittaessa:

  1. Työnhakijakeskeinen. Pyri helpottamaan työnhakua kertomalla mahdollisimman realistisesti ja tarkasti mitä kesätyönhakijalta odotetaan. Kuvaa vastavuoroisesti mitä annettavaa sinulla on kesätyönhakijalle.
  2. Informatiivinen ja selkeä. Muista lisätä ilmoitukseen kaikki olennainen tieto, jotta kesätyönhakija voi arvioida paikan sopivuutta. Jäsentele ja tee sisältö helposti hahmotettavaksi .
  3. Kerro olennaiset asiat napakasti ja varmista, että lisätietoa on tarjolla helposti esimerkiksi uudelleenohjausten tai yhteydenottotietojen avulla. Psst! Älä pelkää hyödyntää uudenlaisia kanavia, esimerkiksi videoita, Insta-livejä, kesätyönhakijoiden Facebook-ryhmiä tai esimerkiksi Whatsapp-yhteydenottomahdollisuutta.
  4. Anna tehtävästä ja työympäristöstä realistinen kuva. Mikään ei pilaa kesätyökokemusta yhtä tehokkaasti, kuin todellisuuden ja odotusarvojen ristiriita.
  5. Kerro ylpeästi vahvuuksistanne, hyödynnä edellisen kesän kesätyöntekijät ja tutkimustulokset/avoimet vastaukset, kerro työkulttuurista videoin / artikkelein ja uskalla erottua massasta.

Työpaikkailmoituksen vieraannuttavat ominaisuudet

Mitä puolestaan kannattaa välttää kesätyöpaikkailmoituksessa?

  1. Puutteelliset tiedot, kuten epäselvä kuvaus työstä tai esimerkiksi puuttuvat palkkatiedot.
  2. Yksisuuntaiset kovat vaatimukset. Varmista, että vaatimukset suhteessa työnkuvaan ja tarjoamiinne mahdollisuuksiin/etuihin kohtaavat.
  3. Epärealistisuus. Suuret lupaukset herättävät epäilyksiä. Älä kuvaa työtä kaunistellen.
  4. Epämääräiset sanat. Vältä termejä, jotka eivät oikeasti kuvaa työn luonnetta (esim. näköalapaikka.)
  5. Persoonattomuus. Vältä täysin hajuttomia ja mauttomia ilmoituksia, jotka eivät erottaudu massasta. Älä myöskään käytä samaa ilmoitusta jatkuvasti eri tehtävissä, vaan personoi työpaikkailmoitus haettavaan tehtävään.